Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο βιώσιμη και λειτουργική πόλη. Ασχολούμαστε με τον κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στην αναπηρία και τους μετανάστες. Επίσης αναδεικνύουμε προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό των δραστηριοτήτων μας συνεργαζόμαστε με τον Ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες, με την περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ καθώς και με την Διεθνή Αμνηστία.